FSSs

Aktivnosti članova FSS u 2015. godini

Prijem izveštaja o aktivnostima FSS članova pojedinaca i organizacija u prošloj godini:

Autori pojedinci popunjavaju obrasce VRA1 i NPG, a organizacije (foto klubovi) obrasce VRO1, VRO2, VRO3 i VRO4.

Popunjene fajlove poslati na email adresu: 2015@fotoss.org.

Krajnji rok za prijem izveštaja je 15. februar 2016. godine.

UO FSS