Изложбе према редном броју ФСС патроната 2020.

Рок Назив ФСС
Републичка изложба фотографија 2020/01
16. јануар   БАЛКАН 2020 – Фото-клуб Балкан – Бор 2020/03
9. јануар  МИРОЧ 2020 2020/04
29. децембар SNOWY CIRCUIT 2019 2020/05

 

 

2013.
 
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.