Изложбе према редном броју ФСС патроната 2019.

Рок Назив ФСС
Републичка изложба фотографија 2019/01
9. јануар   БАЛКАН 2019 – Фото-клуб Балкан – Бор 2019/03
9. јануар МИРОЧ 2019 – Фото клуб ДУНАВ  Д.Милановац  2019/04
30. септембар ПРАВОСЛАВЉЕ –  Фото савез Србије  2019/05
1. јануар NEW YEAR CIRCUIT 2019 – Фото клуб Кула 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10

Архива 

2013.
 
2014.
2015.
2016.
2017.