Изложбе са ФСС патронатом

Јануар Фебруар Март Април Мај Јуни
Јули Август Септембар Октобар Новембар Децембар

Јануар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Фебруар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Март
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Април
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Мај
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
8. мај 8. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – OBJEKTIVOM KROZ SVET OKO NAS 2018 Србија 2018/41  
Јуни
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Јули
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе

Август
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Септембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Октобар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Новембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Децембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе

Архива

2013.
 
2014.
2015.
 
2016.
 
2017.