Изложбе са ФСС патронатом

Јануар Фебруар Март Април Мај Јуни
Јули Август Септембар Октобар Новембар Децембар

Јануар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Фебруар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Март
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
25. март Чивек и планина -2019 Србија 2019/39
Април
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
18. април Републичка изложба фотографија Србија
Мај
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Јуни
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
 
Јули
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе

Август
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Септембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Октобар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Новембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Децембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе

Архива

2013.
 
2014.
2015.
 
2016.
 
2017.