Правилници

Правилник о додели звања у ФСС (усвојен 27.06.2015.)
Правилник о вредновању рада чланова ФСС (усвојен 27.06.2015..)  
Правилник о изложбама у ФСС (усвојен 20.05.2017.)
Правилник о вредновању рада организација ФСС (усвојен 20.05.2017.)
Статут ФСС
Пословник о раду Скупштине (усвојен 2006)
Правилник о покровитељству ФСС над изложбама (усвојен 20.05.2017.)  
Правилник о оцени изложби под покровитељством ФСС (усвојен 21.09.2007.)
Решење о регистрацији  

Примљене фотографије на разним изложбама од 1. јануара 2013.
бодују се према овој табели:

Извод из правилника о звањима

bodovanje2

cl14