Обрасци, захтеви, формулари

WORD/Excel варијанта PDF варијанта
Вредновање рада аутора xlsx verzija excel xls verzija Screenshot_5
Вредновање рада организација xlsx verzijaScreenshot_4 xls verzijaScreenshot_5
Образац на трагу светлости  
Захтев за патронатом над изложбом
Захтев за звање Ф. I
Захтев за звање КМФ
Захтев за звање МФ
Образац за Дигитални архив ФСС
Значке ФСС
Приступница за појединце и Фото-клубове ПојединциФото-клуб Појединци Фото-клуб
Извештај делегата о раду комисије за избор радова на изложби под покровитељством ФСС