Питања и одговори

Примљене фотографије на разним изложбама од 1. јануара 2013. бодују се према овој табели:

Извод из правилника о звањима

bodovanje2

cl14

Формуларе за ФИАП звања пронаћи ћете у рубрици oбрасци.

Патронат ФСС издаје се на захтев и уз приложене пропозиције организатора, а после сагласности комисије за патронате која утврђује њихову ваљаност. Када се у јавно објављеном конкурсу позива на патронат ФСС то  значи да би изложба требало да буде организована и спроведена према Правилнику о изложбама ФСС, да ће имати стручну селекцију и прописане награде. Награде се додељују у облику медаља ФСС, а за које организатор уплаћује таксу на рачун Савеза. Комисија за патронате одређује делегата за праћење целокупног тока организације и реализације изложбе, лице које стоји на располагању организаторима за савете у вези организације и поставке изложбе. Делегат изложбе, према правилнику, у писаној форми доноси укупну оцену изложбе. Најбоље оцењена изложба у току једне године, наредне године стиче право на патронат без нaдокнаде за таксу.

Канцеларија ФСС нема стално радно време. Зависно од активности и потреба, како секретара тако и чланства, рад  канцеларије се може уговорити у разним терминима, што се посебно односи  на посете чланова ФСС изван Београда.

 Адреса ФСС: Београд, Тимочка 18

Како се постаје члан ФОТО САВЕЗА СРБИЈЕ?
Потребно је на текући рачун ФСС (205-63212-87) уплатити годишњу чланарину за 2019. годину у износу од 1500 динара, /до 31. марта текуће године. После тог датума износ чланарине се увећава према табели ►►► /попунити ову приступницу и заједно са jpg фајлом – фотографијом – послати на електронску адресу ФСС (info@fotoss.org) како би се израдила Ваша чланскa карта.

За слање Ваше фотографије e-mailom, припремите је на следећи начин:
врста фајла    –   JPG   (компресија – 10)
висина           –   35    mm
ширина          –   25    mm
резолуција    –   300  dpi
назив фајла   –   PREZIME-IME-MESTO.jpg (latinicom i bez naših slova: ščćžđ)
пример:             PETROVIC-PETAR-UZICE.jpg

Чланска карта ће бити послата поштом на адресу уплатиоца или на адресу фото-клуба.

Како фото клуб може постати члан Фото савеза Србије?
Потребно је попунити ову приступницу, послати је на адресу ФСС (или на електронску пошту info@fotoss.org) и уплатити годишњу чланарину за 2019. годину у износу од 2000 динара на текући рачун ФСС (205-63212-87)