Важније информације

Списак 10 најуспешнијих појединаца и клубова ФСС у 2017.
Резултати конкурса за звања 2018 – позитивне оцене
Резултати конкурса за звања 2017 – позитивне оцене
Списак 10 најуспешнијих појединаца ФСС у 2016.
Списак 10 најуспешнијих организација ФСС у 2015.
Ранг изложби у 2015
Записник са Скупштине ФСС – Чачак – 27. јуни 2015
Оцене изложби одржаних 2014
Списак 10 најуспешнијих чланова и организација ФСС у 2014.
Резултати конкурса за звања 2015.
Записник са седнице УО од 4. 0ктобра 2014
Записник са Скупштине ФСС и пратећи материјали – Чачак 28. јун 2014.
Записник са Скупштине ФСС и пратећи материјали – Чачак 30. јун 2013.