Godišnji konkurs za organizovanje izložbi fotografija u Maloj galeriji KC “Laza Kostić” u Somboru

Foto klub Sombor i Foto savez Srbije, u saradnji sa KC „Laza Kostić“, će u prostorijama Male galerije Kulturnog centra „Laza Kostić“ u Somboru, organizovati izložbe fotografija (samostalne i grupne, autorske izložbe i umetničke projekte) od aprila do novembra 2016. godine.

Mala galerija je deo prostora Galerije KCS i nalazi se u strogom centru Sombora. U njoj je moguće izložiti od 15 do 20 opremljenih radova velićine do 50×70 cm. Konkurs je otvoren isključivo za članove Foto saveza Srbije. Foto klub se obavezuje da će štampati katakog izložbe, velicine 15x15cm od 6 listova u boji. Pored kataloga Foto klub Sombor će autorima nadoknaditi putne troškove u visini autobuske karte od mesta prebivališta do Sombora, kao i obezbediti prenoćište za dve osobe na dan otvaranja izložbe.

Konkurs je otvoren do 10.02.2016. godine. Konursnu dokumentaciju slati isključivo na elektronsku adresu: foto.konkurs.fks@gmail.com. Pored popunjene konkursne prijave potrebno je dostaviti i sve radove koji čine izložbu u elektronskoj formi veličine 15 cm (duža strana) u rezoluciji od 300 dpi. Takođe je potrebno dostaviti opis opreme radova i eventualno fotografiju (ako je moguće).

Autori, čije izložbe budu prihvaćene, su dužni da radove koji čine postavku izložbe, dostave u prostorije Foto saveza Srbije najkasnije 7 dana pre otvaranja izložbe. Radovi će biti vraćeni najkasnije 30 dana od dana zatvaranja izložbe, takođe u prostorije FSS. U slučaju da im ovo ne odgovara mogu radove dostaviti i lično u danu kada će biti otvaranje najkasnije do 11:00. U tom slučaju sami autori snose troškove prevoza radova.

Komisija u sastavu: Miroslav Predojević, Ištvan Virag i Branko Milešević, će o prihvaćenim izložbama odlučivati do 15. februara 2016, a učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijava na konkurs►►►

Kontakt osoba: Branko Milešević, predsednik Foto kluba Sombor, tel: 063 501 789.