unnamed

Виши курс фотографије

Više informacija o višem kursu fotografije Fotografskog kluba Vojvodina koji upisuje drugu generaciju polaznika, i informacije o prijavljivanju videti na http://fkv.rs/visi-kurs-fotografije-fkv-2/