fsslogoZapapir

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА

Поштовани чланови Фото савеза Србије,

Дана 27.06.2015.године у Чачку, ће бити одржана редовна годишња седница Скупштине ФСС-а. Раду скупштине треба да присуствују сви чланови ФСС-а са плаћеном чланарином за 2015. годину, а уколико сте спречени да лично присуствујете, можете овластити неког другог члана да вас представља на скупштини.

Како у јуну ове године истиче мандат свим органима савеза, скупштина ће бирати нове функционере савеза, па позивамо све чланове ФСС који су платили чланарину за текућу годину, да се кандидују за одређене функције у органима ФСС, или да Управном одбору ФСС доставе предлоге лица, која по њиховом мишљењу, могу на одговарајући начин обављати одређене функције у органима ФСС-а.

Функције у органима ФСС могу обављати само лица која су чланови ФСС-а.

Предлоге треба доставити Управном одбору ФСС, електронском поштом, на адресу info@fotoss.org најкасније до 05.06.2015. године.

Лице које се кандидује, или предлагач, су дужни да уз предлог доставе што детаљнији план рада и образложење предлога.

Органи ФСС који се бирају су:
► Управни одбор који чине председник и шест чланова;
►Надзорни одбор који чине председник и два члана;
► Уметнички савет који чине председник и шест чланова;
► Председник скупштине ФСС;
►Комесар за сарадњу са ФИАП-ом.

Детаљан списак са именима досадашњих чланова тих органа можете пронаћи на адреси http://test.fotoss.org/vazneinfo/spisakclanovaorganafss.pdf

У Београду
25.05.2015.г.
Председник УО ФСС