fsslogoZapapir

Позив на Скупштину ФСС 2019.

На основу члана 23. Статута Фото савеза Србије

САЗИВАМ РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ФОТО САВЕЗА СРБИЈЕ

У суботу 15. јуна 2019. године у Крагујевцу,  у сали Старе скупштине, која се налази у порти Старе цркве на Тргу тополиваца, са почетком у 10:00 сати

Након отварања Скупштине и избора радног председништва, верификационог известиоца, записничара и два оверача записника, за седницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Извештај о раду ФСС од 9. јуна 2018. до 14. јуна 2019.

1.1 Извештај Управног одбора са финансијским извештајем (Бранислав Бркић);

1.2 Извештај комисије за покровитељства ФСС (Владимир Ђинић);

1.3 Извештај комесара за сарадњу са иностранством (Чедомир Биуковић);

1.4 Извештај Уметничког савета (Александар Келић);

1.5 Извештај Надзорног одбора (Ранко Ђуровић);

2. Уручење награде за животно дело Томиславу Петернеку;

3. Предлози допуна и измена Статута и правилника ФСС (Мирослав Предојевић);

4. Доношење плана рада и финансијског плана за наредни период (Бранислав Бркић);

5. Утврђивање висине, начина и рока измирења чланарине за 2020. годину за клубове и чланове појединце (Бранислав Бркић);

6. Уручење диплома најуспешнијим члановима појединцима и организацијама (Милован Улићевић);

7. Уручење диплома уметничких звања ФСС (Александар Келић);

8. Уручење ФИАП звања додељених у овој години члановима ФСС (Чедомир Биуковић);

9. Разрешење досадашњег УО ФСС, УС ФСС, НО ФСС и Председника Скупштине ФСС;

10. Предлози и избор новог УО ФСС, УС ФСС, НО ФСС и Председника Скупштине ФСС;

11. Разно.

Потребно је да Скупштини неизоставно присуствујете и својим активним учешћем у расправи по појединим тачкама дате пуни допринос успешности исте.   Скупштина може успешно да ради САМО ако је присутно довољно чланова. Уколико нисте у могућности да лично присуствујете, молимо Вас да именујете свог представника на Скупштини, ►►специјалним овлашћењем◄◄, које Вам шаљемо уз овај позив.

Едо Иглич, с.р. председник Скупштине ФС

СПЕЦИЈАЛНО ПУНОМОЋЈЕ ►►►

ПДФ ВЕРЗИЈА ОВОГ ДОКУМЕНТА ►►►