FSSs

Записник са састанка УО ФСС, од 26. маја 2019.

Материјал са састанка УО се налази на заштићеној страни.  ►►►

Шифра за приступ је иста као и шифра за приступ страни са предлозима за Скупштину ФСС 2019.