FSSs

Извод из записника о раду Уметничког савета ФСС приликом оцене колекција за звања у ФСС, 20.04.2019.

fss