unnamed

Драган Бабовић: Лет изнад Париза

Tokom fotografisanja prizora na ulicama, onako kako savremeni ulični fotografi pristupaju toj temi, polazi se od ideje uočavanja apsurda, neobičnih i lucidnih životnih situacija koje se, izborom ugla i odnosa prvog i drugog plana, približavaju idejama nadrealizma. Što je situacija čudnija fotografija ubedljivije prenosi atmosferu kretanja, života i svakodnevnih rituala.

Fotografije Dragana Babovića istražuju upravo tu liniju i, pored toga što su snimljene u Parizu, zapravo ilustruju fenomen grada na univerzalnom planu.  Umetnik je izbegao romantičan odnos prema Parizu, nije podlegao idejama turističke fotografije ili uzdizanja grada isključivo po njegovim istorijskim toponimima. Čak i kada se uoče spomenici kulture ili druga značajna mesta u Parizu, oni su skrajnuti, jer autoru nisu bili primarni element interesovanja.

Ono na čemu je, sa druge strane, Babović insistirao upravo su životne priče, komunikacija prolaznika, a na prvom mestu pomenuti nadrealizam svakodnevice u kome se dešavaju suštinski momenti zanimljivi za fotografisanje, jer je ulica uvek mesto provokativnih motiva. Ali oni su često proizvod inteligencije fotografa koji uspeva da poveže situacije koje običan prolaznik ne primećuje. Autor nam sugeriše da, kada šetamo velikim metropolama, ne posmatramo isključivo kulturu koja je istorijski identitet, već i da, putem foto-aparata, izdvojimo ono što je pozicija autorskog gledanja. Kadar koji ograničava vidno polje je suštinski izbor, on je lična karta fotografa koji određuje šta je to što zavređuje pažnju. A kod uličnih fotografija Dragana Babovića upravo to je ključni detalj u definisanju umetničkog pogleda na Pariz, ali i sveta oko nas.

autor: Petar Jončić, istoričar umetnosti

 

Sreća je za fotografa da  bude u Parizu i slika sa pravih mesta.Prve moje slike Pariza bile su grozne…prvih nekoliko hiljada.

Fotografisao sam kao da se nalazim u zabranjenom gradu , gde je strogo zabranjeno uzimati ulične scene kao svoj fotografski  predložak. Trudio sam se da svakoj fotografiji dam humani karakter, hteo sam da razumem.Moje fotografije su skromni dnevnik boravka u gradu svetlosti.Nadam se da nisam bio samo ponosni vlasnik skupocenog foto-aparata već i fotograf.

Koja je fotografija obeležila put u Pariz? Nije snimljena. Nadam se da će sledeći  put postojati dovoljna količina sreće za taj poduhvat.

Fotografisanjem sam razumeo Pariz, drugačije nisam ni umeo.

Dragan Babović

Mart, 2019