FSSs

П О З И В

П О З И В
ЧЛАНОВИМА ДА КОНКУРИШУ ФОТОГРАФИЈАМА ЗА САСТАВЉАЊЕ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ КОЛЕКЦИЈЕ ФСС

Репрезентативна колекција се саставља поводом учешћа Савеза на ФИАП бијеналу фотографија у боји који се ове године одржава у Шпанији:

У оквиру бијенала су две категорије: колекција на папиру од 10 фотографија у боји од 10 аутора, и дигитална колекција од 20 фотографија у боји са највише 2 рада по аутору.
1. Право учешћа за избор фотографија у репрезентативним колекцијама имају чланови ФСС који су уплатили чланарину за 2019. годину.
2. Тема колекције ФСС није унапред дефинисана већ ће селектор изабрати радове који ће чинити уједначену садржајну и формалну целину са радовима новијег датума.
3. Аутор на конкурс за бијенале може послати до 10 радова.
4. За конкурисање ће се примати искључиво дигитални запис на електронску адресу:
fiapbijenala@fotoss.org у JPEG формату, са дужом страном од 1800 пиксела.
5. Фајлови морају бити обележени са следећим подацима: назив аутора, назив рада, место и година настанка.
6. На конкурс се неће примати радови који су већ излагани на ранијим ФИАП бијеналима у оквиру колекција ФСС.
7. Радови ће бити селектовани од стране Александра Келића, председника Уметничког савета ФСС.
8. Последњи рок за пријем радова је 28. фебруара 2019. године.
9. По извршеном избору сви учесници ће бити благовремено обавештени, а од аутори изабраних ће бити затражено да пошаљу фајлове фотографија у одговарајућој резолуцији.

Додатне информације: Мирослав Предојевић, секретар ФСС
Тел. 064/11-32-381