FSSs

ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О АКТИВНОСТИМА

ДОСТАВА ИЗВЕШТАЈА О АКТИВНОСТИМА

организација и чланова Фото савеза Србије

 

Достава извештаја о активностима организација и чланова Фото савеза Србије за 2018. годину:

Чланови попуњавају образце: ВРА1 и НА ТРАГУ СВЕТЛОСТИ (само за награђене радове без похвала)

  • Организације (фото клубови) образац: ВРО

 

Попуњене обрасце послати на

електронску адресу: aktivnosti@fotoss.org 

 

Извештаји ће се примати закључно са 01. априлом 2019. године.

Препорука фото клубовима: Да контролу извештаја, тачности попуњених образаца, чланова клубова обави управа клуба па тек потом заједно, за све чланове и клуб, достави одговорно лице у  клубу на горе наведену електронску адресу у предвиђеном року.

 

Управни одбор ФСС