FSSs

КОНКУРС ЗА међународно уметничко звање MFIAP

Фото савез Србије позива све своје заинтересоване чланове, који испуњавају услове за стицање FIAP
звања MFIAP, да поднесу пријаву у ФСС најкасније до 31. децембра 2018. године.
Услови за стицање међународних FIAP звања, као и одговарајући XLS формулари, могу се преузети са
сајта Савеза www.fotoss.orgу рубрици FIAP / Документи, Правилници, Обрасци.
Након припреме, поступак за чланове ФСС је следећи:
На email адресу fiapzvanja@fotoss.org треба послати Фото савезу Србије, у прописаном року:
1. Попуњени XLS фајл и текст који описује колекцију;
2. Изабране радове у дигиталној форми;
3. Једну фотографију кандидата за FIAP чланску карту у дигиталној форми (JPG, 600х800
пиксела);
4. Доказ о уплати динарског износа од 19.000,00 динара на рачун ФСС број 205-63212-87,који
покрива плаћање таксе FIAP-у и остале трошкове трансфера новца и колекција.
Колекцију фотографија на папиру послатипрепорученом поштом на адресу
комесара за везу са FIAP-ом:
Чедомир Биуковић
Деканске баште 14/13
22000 Сремска Митровица

Додела додељених MFIAP звања обавиће се почетком јуна 2019. године на Скупштини ФСС.

За Фото савез Србије
Чедомир Биуковић, комесар за везу са FIAP-ом
fiap@fotoss.org