Screenshot_3

Raspisan konkurs “Press Photo Srbija” za najbolju medijsku fotografiju

Centar za razvoj fotografije (CRF) u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije (UNS) raspisuje 20.konkurs za izbor najbolje fotografije u domaćim medijima pod nazivom „Press Photo Srbija 2018“.

Cilj konkursa jeste promocija autorske fotografije i unapređenje razvoja fotografske prakse, kao i razvoja same fotografske kulture u našoj zemlji.

„Press Photo Srbija“ promoviše fotografiju kao vizuelnu umetnost, socijalni fenomen i uticajno medijsko sredstvo. Forma kroz koju se autori izražavaju jeste dokumentarna fotografija koja nastoji da prikaže istinitu i objektivnu sliku događaja, situacije ili ličnosti, i time dokumentuje bitan momenat jednog društva.

Od izuzetne važnosti su vrednosti na kojima ovaj višegodišnji konkurs insistira, a to su nepristrasnost, odgovornost, poštovanje i zaštita autorskih prava.

Značaj i uloga medijske fotografije u 21.veku je postala ogromna sa pojavom društvenih mreža, pa je fotografija danas najčešči vid komunikacije među korisnicima online platformi, kao i korisnicima tradicionalnih medija. Medijska fotografija kao moćno sredstvo komunikacije utiče na javnost i menja im ugao posmatranja na društveni fenomen. Tako će autori kroz nagradni konkurs moći da prikažu svoje viđenje događaja koji čine našu stvarnost. Zahvaljujući tome će širem auditorijumu moći da skrenu pažnju na socijalne pojave i društvene promene u Srbiji.

Konkurs „Press Photo Srbija“ nastao je krajem devedesetih godina 20.veka,  kao način da se prikažu dramatični događaji posmatrani iz ugla medijskih fotografa. Ima tradiciju dugu već 20 godina i okuplja veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva tokom žiriranja radova, kako bi publici najbolje prikazao dokumentarne fotografije nastale u Srbiji tokom 2017. godine.

Savremeni trendovi u fotografiji, etika i profesionalnost su odlike pobedničkih radova sa ovog konkursa.

Rok za predaju radova je 18. novembar  2018. godine, a pravo učešća imaju domaći i strani autori.

Sve dodatne informacije i uslove takmičenja možete naći na sajtu Centra  za razvoj fotografije (crf.rs)

http://www.crf.rs/press-photo-srbija.html