FSSs

Предлози за Скупштину ФСС

PREDLOG IZMENE PRAVILNIKA O VREDNOVANJU RADA ORGANIZACIJA

Proveravajući bodove za 2017. godinu u VRO tabelama 10 NAJ foto klubova u FSS možemo zapaziti nekoliko problema i nelogičnosti.

 • Prvi problem je taj da foto-klubovi koji su dobile veliki broj bodova  su to dobile na osnovu bodova samo jednog pojedinca iz tih klubova, ili pak najviše dva.
 • Drugi problem je taj što neki klubovi imaju bodove, a nemaju članove i skoro sve bodove su dobili na organizaciji FIAP izložbi. Pravih klubova čije bi se klubske aktivnosti bodovale praktično i nema, osim par izuzetaka, a nekih koji imaju aktivnosti i nema na listi.
 • Slanje istih fotografija sa različitim nazivima.
 1. Kako se manifestuje prvi problem?

Veliki broj bodova donose ISTE fotografije pojedinaca na različitim izložbama, i to je u redu kada računamo bodove za pojedinca i dozvoljeno propozicijama izložbi. Ali kada su u pitanju klupski bodovi onda mislim da to nije u redu. Na primer: jedna ili dve fotografije nekog autora koje su  kvalitetne mogu kod aktivnih izlagača da dobiju 500-600 bodova/god, koliko po pravilniku vredi višemesečni viši kurs od 60 časova edukacije sa više predavača, ili tri organizacije izložbi prvog ranga FSS.

Ako uzmemo u obzir da je ta ista fotografija donosila bodove i ranijih godina klubu onda je to još veći apsurd. Tako se destimulišu sve ostale aktivnosti kluba koje jedan klub treba da sprovodi, osim izlagačkih. Obzirom da je veća izlagačka aktivnost članova kluba povezana sa ne malim finansijskim troškom, nelogičnost je još veća. Bodove donose samo finansijski moćni.

Rešenje: Mislim da uloženi rad pojedinca u stvaranje jedne fotografije treba bodovati na adekvatniji način kada je klub u pitanju. Mišljenja sam da treba samo edan prijem jedne fotografije bodovati jednom, onda kada se prvi put primi za izlaganje i plus dodati bodove za nagrade koje dobije fotografija u toku te godine, i te bodove uračunati za foto-klub. Tako se neće dešavati da određen broj bodova koji je već jednom pojedincu uračunat, sada se uračunava i klubu sa istom težinom, a to je ipak aktivnost u ličnom interesu pojedinca  prevashodno. Tako se marginalizuju sve ostale aktivnosti kluba koje su organizaciono mnogo komplikovanije od slanja digitalnog fajla na neku izložbu. Ujedno novi način bodovanja će se stimulisati i pojedince da stvaraju što više dobrih fotografija koje mogu proći prijem, ako misle da i klubu donesu što više bodova. Tako će se što više fotografa angažovati iz kluba izlagački, da bi se što više različitih fotografija primilo, pa se tako i veći broj bodova obračunava za klub kao aktivnost.  Na taj način raste i fotografski nivo u klubu, jer jača i konkurencija među članovima kluba i članovima FSS.

 1. Kako se manifestuje drugi problem

Pojedini organizatori FIAP izložbi imaju registrovano u FSS više klubova, da bi mogli da organizuju više salona i cirkularnih izložbi. Ali pojedini klubovi, od pomenutih, nemaju nijednog člana koji je platio članarinu FSS, a da pripada tom klubu. Iako je po zakonu o  udruženjima potrebno, da postojati najmanje 3 člana u udruženju, da bi se registrovalo udruženje. A vidimo da je takav klub sakupio bodove samo od organizacije međunarodnih izložbi i na listi je 10NAJ klubova FSS.

Rešenje: Predlažem da se ne boduju udruženja za listu 10NAJ koja nemaju registrovana bar

tri člana učlanjena u FSS. Foto klub, koji priznaje Foto savez Srbije, logično treba da ima nekoga ko će ga predstavljati u FSS, a za predstavljanje na Skupštini po Statutu taj mora biti i član FSS. Zato foto-klub mora imati bar nekog od članova u FSS, pa predlažem minimum troje. Taj broj ne bi bio prevelik da eliminiše foto-grupe, jer da bi se nešto zvalo grupa mora imati bar tri člana.

 1. Kako se manifestuje treći problem?

Da li namerno ili se slučajno dešava, svejedno je, ali se dešava, da se ista fotografija šalje na izložbe u nekoj od narednih godina od prvog pojavljivanja pod drugim nazivom. Uvidom u liste i kataloge koje šalju autori greška se ne može odmah uočiti, jer su u katalozima samo nagrađene i ponekad izabrane fotografije. Kontorla je otežana, i sve se svodi na savest pojedinaca. Mada može biti i nenamerna greška, ako je npr. fotografija u drugoj doradi sačuvana pod drugim nazivom na autorovom kompjuteru, pre slanja.

Rešenje: Autori bi uz spisak bodova u excelu, morali da pošalju FSS i sve primljene fotografije u toku godine u smanjenoj rezoluciji do 900-1200px duža strana u fajlu do 300KB putem email priloga kada se šalje VRA obrazac. Kako i najaktivniji autori nemaju više od 100 različitih primljenih fotografija, a novih u jednoj godini ne više od 25, to ne prelazi veličinu od 25MB koja može da se pošalje emailom. Tako se pravi i arhiva autora koji su dobili zvanja u FSS i olakšana je kontrola kako saveza tako i lična. Naslov fajla mora sadržavati ime i prezime i obavezno naziv na srpskom i engleskom (sve do 128 karaktera). Fotografiji se ne može menjati naziv tokom vremena, ako autor sa njom učestvuje na međunarodnim i domaćim izložbama.

Zaključak: Sva tri predloga za izmenu pravilnika o vrednovanju rada organizacija idu u cilju podsticanja rada foto-klubova u kojima se regrutuju novi članovi FSS, i u kojima se edukuju budući foto-amateri od kojih će zavisiti opstanak Foto saveza Srbije u budućnosti.  Moje je mišljenje, ako nema pravih klubova sa članstvom Foto savez Srbije nema svrhe postojanja ni saveza samostalnih članova. Foto savez sastavljen od samostalnih članova je labava organizacija, u kojoj bi je lični interesi pojedinaca direktno ugrožavali. Imamo primere toga kod nekih umetničkih profesionalnih udruženja. Zato klubove treba uvek podsticati i naći mehanizme da velika većina članova FSS budu i članovi klubova.

Milovan Ulićević

Предлози за Скупштину ФСС – СОМБОР 2018.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ФСС

И ОРГАНИЗОВАЊУ ИЗЛОЖБИ ПОД ПАТРОНАТОМ ФСС

Предлагач : Фото кино клуб „ЧАЧАК“

На састанку чланова Фото кино клуба “ЧАЧАК”, а у циљу транспарентно-

сти поступка и рада ФСС и унапређења активности ФСС, разматрали смо предлог Бранислава Стругара, МФ ФСС, о начину и поступку доделе уметничкох завања у ФСС, као и поступака о начину организовања изложби у ФСС, и донели:

ОДЛУКУ

Скупштини и Управном одбору ФСС, предложимо да измени и донесе следеће одлуке:

 1. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА У ФСС

У свему подржавамо други предлог Бранислава Стругара, МФ ФСС о начину и поступку доношења одлуке о додели уметничких звања Фото савеза Србије.

Сходно донетој одлуци, предлажемо да надлежни органи ФСС изврше предлог измене Статута ФСС и Правилника о додели звања у ФСС, и такав предлог ставе на гласање на Скупштини ФСС у Сомбору 09.06.2018.године.

 1. ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛОЖБИ ПОД ПAТРОНАТОМ ФСС

Предлажемо да Скупштина и управни одбор ФСС донесу одлуку о организовању изложби фотографија под патронатом ФСС, са клубовима који су чланови ФСС и да се резултати са тих изложби, поред Републичких, на неки начин вреднују за звања у ФСС.

Изложбе би биле организоване са фотографијама изложеним на папиру које би слали аутори у две категорије (Слободне – Поједниначне и серије од три или четири фотографије, а не локалне као на пример „ЧАЧАК И ЧАЧАНИ“, која може бити као трћа тема, али не са бесплатним медаљама ФСС, и у званичним просторима (Галеријама или Културним центрима или сличним просторима, не и у кафићима или кафе галеријама).

Ове изложбе би се реализовале под патронатом ФСС по конкурсу и распореду како то утврди Управни одбор ФСС са укупно до 12 изложби у току календарске године (То је максималан трошак ФСС од 170.000 динара),

ФСС би из средстава прикупљених од патроната за ФИАП изложбе и уступања медаља за исте, финансирао ове изложбе са бесплатним патронатом и бесплатном доделом по 6 медаља ФСС и 12 похвала ФСС по једној изложби, уколико изложба испуни услове по правилнику о организовању изложби ФСС.

Организатор би био дужан да штампа каталог изложбе према Правилнику ФСС о организовању изложби ФСС и сносио би трошкове поставке изложбе, трошкове штампања каталога и враћања радова са штампаним каталог сваком учеснику.

Сходно донетој одлуци, предлажемо да надлежни органи ФСС изврше предлог измене Статута ФСС, Правилника о додели звања у ФСС и Правилника о организовању изложби ФСС, и такав предлог ставе на гласање на Скупштини ФСС у Сомбору 09.06.2018.године.

Чланови ФКК “ЧАЧАК”,

а посебно:

Зоран Милошевић, МФ ФСС

Бранко Јаковљевић, МФ ФСС

Војислав Војо Пештерац, МФ ФСС

У Чачку, 31.05.2018.године

Достављено:

Председнику Скупшине, Председнику ФСС,

Управном одбору ФСС, сајту ФСС

Председник ФКК ”ЧАЧАК”

Војислав Војо Пештерац

PREDLOG ZA IZMENU POSTUPKA ZA DODELU ZVANJA FSS

 Branislav Strugar,  MF FSS, član Umetničkog saveta FSS

Kao dugogodišnji član Umetničkog saveta Foto saveza Srbije i učesnik u ocenjivanju kolekcija prilikom dodele zvanja FSS-a, osećam potrebu da ukažem na dosadašnje anomalije i probleme u postupku za dodelu zvanja FSS. Smatram da moramo dati sve od sebe kako bi sistem ocenjivanja bio što objektivniji, jer pozitivne ocene Saveta čine deo istorije Foto saveza i nikad ne podležu reviziji.

Osnovni problem u dosadašnjem radu Umetničkog saveta je neobjektivnost. Pritom ne mislim na razliku u mišljenjima, jer je ona neizbežna i neophodna u ocenjivanju dela u tako subjektivnoj oblasti kao što je umetnost. Problem je u neiskazivanju sopstvenog mišljenja. Neki put je uzrok tome: “učiniti prijatelju”, vrlo često: “ovaj bi mi mogao trebati”, a najčešći razlog je ne zameriti se ili, u drastičnim slučajevima, izbeći konflikt.

Uzeću kao ilustraciju način rada u Sekciji umetničke fotografije profesionalnog udruženja ULUPUDS-a: u vreme kada su odluke koje se tiču pojedinaca (status, zvanja, nagrade…) donošene tajnim glasanjem bilo je dosta negativnih odluka. Poslednjih petnaestak godina glasa se dizanjem ruku (brzina? površnost?) i negativnih odluka uopšte više nema.

Zatim, bitan element koji mora biti preciziran Pravilnikom o dodeli zvanja FSS i kojim bi se rukovodili članovi komisije Umetničkog saveta FSS, tiče se odnosa broja negativno i pozitivno ocenjenih radova. Do sada se taj faktor menjao u skladu sa procedurom koju je određivao predsednik Umetničkog saveta. Tokom niza godina bilo je dovoljno da od 50 radova iz kolekcije za zvanje MFS samo 26 bude ocenjeno pozitivno, pa da sa ovom “prelaznom ocenom” kandidat stekne najviše zvanje Foto saveza Srbije. Zadnjih godina članovi komisije izjašnjavaju se generalno “za” ili “protiv”, ne ocenjujući radove pojedinačno. Svakome je prepušteno da prema sopstvenom nahođenju može tolerisati manji ili veći broj radova koji ne zadovoljavaju. Pritom, član komisije koji da negativno mišljenje o kolekciji mora pisati obrazloženje, dok ocenjivač  koji glasa “za” nije dužan da to i obrazloži tako da glas “za” postaje najlakši način za izbegavanje konflikta.

Zbog navedenih anomalija u radu, kao izlaz iz sadašnje situacije predlažem jedno od dva dijametralno suprotna rešenja, u uverenju da su oba bolja od postojećeg:

I predlog:

Izjašnjavanje članova komisije Umetničkog saveta FSS-a tajnim glasanjem bez obrazloženja.

II predlog:

Način rada Umetničkog saveta prilikom dodele zvanja Foto saveza Srbije treba učiniti u potpunosti transparentnim. Time bi se postigla veća odgovornost članova komisije Umetničkog saveta, veća objektivnost, a takođe i bolja informisanost, kako onih koji su konkurisali za zvanje tako i svih zainteresovanih. U skladu sa tim, predlažem:

 1. Sve kolekcije koje podnose kandidati za dodelu zvanja treba da budu objavljene na sajtu Foto saveza Srbije kako bi svi zainteresovani mogli imati uvid u radove.
 1. Članovi Umetničkog saveta izjašnjavali bi se pozitivnom ili negativnom ocenom o svakom pojedinačnom radu iz kolekcije a za konačan stav dali bi obrazloženje bez obzira da li je mišljenje negativno ili pozitivno. Sve ocene i obrazloženja bili bi objavljeni na sajtu Foto saveza.
 1. Član Umetničkog saveta ne može dati pozitivnu ocenu za kolekciju ukoliko je negativno ocenio više od 10% radova iz kolekcije (za zvanje KMF ne može biti više od 3 negativno ocenjena rada, a za zvanje MF ne može biti više od 5 negativno ocenjenih radova).
 1. Za umetnička zvanja KMF i MF kandidat mora dobiti najmanje 4 pozitivna mišljenja od ukupno 5 članova komisije.