FIAP Gold medal Balog Maria-Fragile thoughts
FIAP Gold medal Balog Maria-Fragile thoughts

39.FIAP BIENALE MLADIH – SOFIA, BUGARSKA 2018.

Omladinci Republike Srbije se redovno dokazuju u svim oblastima ljudskih delatnosti i znanja kako kod nas tako i u svetu, postižući zavidne rezultate i uspehe.

Danas, kako je sveprisutna u našim životima, tehnologija nam omogućava jednostavniji i lakši život. Fotografija kao medij postala je svima dostupna i napraviti fotografiju, zašta je nekada bilo potrebno sticati znanje i iskustvo godinama, danas se svelo na pritisak okidača tj.dugmeta a posledica svega je poplava fotografija koja se elektronski proširila na čitav svet.

U toj poplavi fotografija naši mladi fotografi su uspeli da „isplivaju“ i da na

39-om FIAP bienalu koje se održalo u Sofii u Bugarskoj postignu odlične rezultate.

Takmičenje se održalo u dve kategorije:

do 16 godina

do 21 godine

Kolekcije FSS bile su sastavljene od radova pristiglih na  36.Omladinsku izložbu fotografija Srbije –Ivanovo 2017 kao i od radova koje su nam autori naknadno poslali.

U kategoriji do 16 godina kolekcija FSS je ocenjena sa ukupno 434 bodova što je bilo dovoljno da se osvoji FIAP srebrna medalja za kolekciju.

U kategoriji do 21 godine kolekcija FSS  je ocenjena sa ukupno 410 bodova što im je donelo FIAP Diplomu(FIAP pohvla) u toj kategoriji.

Osim nagrada za kolekcije dodelile su se i nagrade za pojedinačne radove(fotografije) u obe kategorije.

Od naših mladih autora istakli su se:

Maria Balog čija je fotografija Fragile thoughts osvojila FIAP Zlatnu medalju

FIAP Gold medal Balog Maria-Fragile thoughts

FIAP Gold medal Balog Maria-Fragile thoughts

(najbolja fotografija u kategoriji do 16 godina).  
Aleksandra Dudaš čija je fotografija Pouring osvojila APB Zlatnu medalju.   Čestitamo svim autorima na odličnim uspesima, kao i na odličnim fotografijama, nadamo se da će i ubuduće demonstrirati isti entuzijazam što će rezultirati još boljim fotografijama.Apelujemo na sve mlade fotografe da svoje fotografije pošalju FSS kako bi  se sami predstavili a ujedno povećali kvalitet fotografija i nacionalnih kolekcija.

APB Gold medal Dudaš Aleksandra-Pouring-1200

APB Gold medal Dudaš Aleksandra-Pouring

 

Kolekcije – kategorija do 16 godina

Kolekcije – kategorija do 21 godine