image001

Jan Valo: NA PUTU SUDBINE

Prva samostalna izložba fotografija Jana Vala, fotografa iz Novog Sada u Galeriji SND

Jan Valo (1964), fotograf iz Novog Sada, poznatje po fotografijama na kojima dominira
čovekova figura u velikom prostoru. Kroz dugogodišnje bavljenje fotografijom Jan se oprobao
na gotovo svim poljima ‒ od pejzaža, preko slika urbanih sredina i seoskih motiva, do ljudi,
portreta, detalja. On postiže jednake rezultate i u crno-beloj i u kolornoj fotografiji.

Za svoju prvu samostalnu izložbu, koja se održava u njegovom rodnom Kisaču, nadomak
Novog Sada, u Galeriji SND od 26.05.2018. do 22.06.2018. Jan Valo se opredelio za zbirku crno-
belih fotografija, koja sadrži 31 fotografiju velikog formata 60 x 40 cm.

Od ranog detinjstva Jan Valo je pokazivao sklonost ka umetnosti, a posebno ka
slikarstvu. Životne prilike su ga, međutim, odvele na drugu stranu. U jednoj nesreći na radu
našla se klica iz koje je iznikla veća sloboda da se okrene svojim ranijim sklonostima vezanim za
fotografiju. Urođeni talenat našao je novi način izražavanja. Kroz prednosti koje mu je pružila
savremena tehnologija Jan se u potpunosti posvetio ovoj umetnosti, koja kao da je čekala baš
njega. U njoj je našao ne samo novi smisao već i radost života. Kao član Fotografskog kluba
Vojvodina počeo je da šalje fotografije na domaće i međunarodne konkurse i da dobija i
nagrade, čiji se spisak nalazi u drugom odeljku kataloga ove izložbe.

Pišući o Janu za knjigu Čuvari trenutaka ‒Fotografije Grupe 32, posvećenu fotografskoj
grupi kojoj sam i sâm pripadao, nazvao sam ga „hroničarem teških vremena”. Prošlo je od tada
ne baš malo ‒ gotovo punih pet godina. Jan je, od već tada zrelog autora, nastavio predano da
istražuje dušu vojvođanskog pejzaža u kome dominira ravnica na koju se nadvija nebo puno
teških oblaka. Tu i tamo ravnicu presecaju konture drveta, travke, čovek. Promoli se i poneki
sunčev zrak. U gradskom pejzažu Jan je nastavio da istražuje igru ritmova arhitektonskih oblika,
ali i tu je uvek čovek, slučajni prolaznik, biciklista. Dakle čovek, ljudska figura, a najviše njegova
kontura, jeste njegovo krajnje odredište, on je zapravo centar svih fotografija ovog autora.
Ko je taj čovek, ko bi to mogao biti? To je uvek čovek bez imena. Mali čovek u velikom
prostoru. Sâm samcit. Čovek uhvaćen na putu svoje sudbine. Kao i svaka sudbina, iako se
opisuje svojom određenošću, ona je zapravo nepoznata kako samom junaku zabeleženom na
fotografiji tako i autoru fotografije i gledaocima. Ali u toj činjenici i leži izazov i zanimanje za
priče kojima fotograf golica maštu gledalaca.

U celom opusu ovog autora ocrtava se njegov pesnički duh, koji je posebno naglašen u
izloženoj zbirci. Svetlopisno pripovedanje Jana Vala zasniva se na bogatstvu njegovog
fotografskog rečnika. Rečenice su sažete ‒uz malo reči govore mnogo. Svoje fotografije Jan Valo
dorađuje do nivoa koji je dovoljan da u gledaocu podstakne sopstvena razmišjanja na temu
čoveka i njegove sudbine u savremenom svetu. Ta univerzalnost daje njegovim fotografijama ne
samo vrednost već i dugovečnost.

Svojom prvom samostalnom izložbom fotografija Jan Valo je potvrdio uspehe koje niže
već godinama na domaćim i međunarodnim takmičenjima, na kojima je osvojio veoma vredne
nagrade, kojima je dao svoj doprinos prepoznavanju srpske fotografije u svetu. Ovom izložbom,
posvećenoj današnjem čoveku na putu njegove sudbine, Jan Valo je dokazao svoju posebnost i
izuzetnost, koja stoji rame uz rame sa najpoznatijim vojvođanskim fotografima u prvoj četvrtini
dvadesetprvog veka.

Dragan M. Babović, KMF FSS
(april 2018. godine)