kliko

MEMENTO – LUKA KLIKOVAC – “Camera Lucida” – Edukativni programi FSS

Centar za kulturu Vlada Divjan- 22.03.2018.godine, sa početkom u 19,00h

 

U okviru “Camera Lucida” – Edukativnih programa Foto Saveza Srbije, svoj rad će nam predstaviti Luka Klikovac.

 

Luka Klikovac je rođen 1988. godine u Beogradu. Diplomirao je fotografiju na Fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu 2012, na kojem je takođe i doktorirao 2017. godine. Svoje radove je izlagao na devet samostalnih i velikom broju grupnih izložbi.

Trenutno radi kao umetnički saradnik na Fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu – modul Fotografija.
Predstaviće nam svoju trilogiju “Memento”. Ovaj projekat se bavi utvrđivanjem pozicije fotografije u svim fazama njenog nastanka, od snimanja, preko postprodukcije do prijema, kao i bližim odredivanjima njenih karakteristi¬ka i mogućnosti. Prvi deo, pod nazivom Memento, bavi se pojmom prolaznosti, kao i ljudskom potrebom za večnom mladošću. U drugom delu, čiji je naziv “Ogledalo”, fokus je usmeren na ljudsku potrebu za samoprezentacijom koja, uslovljena standardima društva, često biva potpuno lažna. Treći deo, “Prtljag”, koji kombinuje fotografiju i rendgensku sliku, teži da preispita mogućnost fotografske slike da pri¬kaže istinu, suprotstavljajući površinu fotografisane scene, u slučaju fotografije, u odnosu na unutrašnji, za fotografiju nevidljiv sadržaj u slučaju rendgenske slike.

Fokus rada je na utvrđivanju pozicije fotografije u društvu, njenom odnosu prema pojedincu i zajednici, od same pojave fotografije sredinom devetnaestog, do njene digitalizacije krajem dvadesetog veka, i njenog sve većeg i rasprostranjenijeg uticaja.