arandjelovac-1000

Фотографска група ф 5,6: ПРИРОДА

После четири године, Фотографска група ф 5,6 приређује другу годишњу изложбу
фотографија са заједничким именитељом – темом Природе. Осим чланова групе,
на овој изложби учествује и неколицина њених неформалних и повремених
сарадника.
У моћ, раскош и магију Природе човек је загледан од свог постанка, трагајући за
путевима и начинима спознаје њених тајни. Осим усхићења Природом – својственог
скоро сваком човеку – ми, фотографи уметничких интенција, владамо се по
специфичном пориву: издвајамо, бележимо и преносимо мање-више свима
видљиве сензације, свесно филтриране личним опсервацијама и сензибилитетима,
транспоноване у дводимензионалне слике – фотографије. Те слике нису Природа
сама (ма колико је верно представљају), оне су елементи једног другог света
– Света уметности – по суштини више метафизичког него физичког. Свет уметности
настао је из човекове унутрашње потребе да ствара духовно- филозофско-естетски
одраз сопствене Идеје Природе. Овогодишњи Октобарски салон у Београду –
манифестација значајне уметничке репутације – одржаће се под геслом-концептом
Лепота какофоније. У њеним најавама стоји да она “сугерише констелацију дела
која изражавају (…) разноликости и богатство какофоничног израза као важног
елемента или стања на сцени савремене уметности”. Сагласни са
наведеном констатацијом о плуралности актуелних израза без доминантних
праваца и естетика – приређујемо ову изложбу свесни разноликости личних
приступа – чак и у оквиру (само) једног медија и једне теме.
Роман Ђурић