s_DSC0157f11canvas24x36

Соња Жугић: ПУЛС

Јелена Кривокапић

О фотографском опусу Соње Жугић и циклусу Пулс

Опус Соње Жугић настао је на искуству најбољих узора репортерске фотографије и класичних постулатањеног модернистичког наслеђа, настајалим од треће до почетка осме деценије 20.века, а окончанекрајем Вијетнамског рата и кулминацијом телевизијске ере. Прожета дубоким хуманистичким назором фотографа који непосредно документује и непристрасно бива „у“ и „са“ светом портретисаних личностиили призора, етика златног доба репортерске новинске фотографије, инкорпорирала је и неке од основних елемената семантике модернистичког сликарства. У првом реду оних који, засновани на преузимању фрагмента догађајне историје или пејзажног фрагмента, довршавају његову трансформацију у представу свеобухватности једног и јединствену визију света. Овом следи култ кадра и сакрализација тренутка, у медију фотографије амблематизована концептом Картије-Бресоновског „одлучујућег тренутка“ који креира сублимни фрагмент времена и простора и упућује на скривене манифестације њихове продубљене реалности. Иако аболирана у деценијама које долазе у корист високо медијатизоване и репликантске стварности која за последицу има обесмишљавање медија документарне фотографије, њене хуманистичке и уметничке перспективе, неки од горе поменутих модернистичких начела, попут овог о манифестацији „одлучујућег тренутка“ у фотографском кадрирању, представљају незаобилазни степен у иницијацији сваког фотографа и једна од данас могуће преживелих уметничких утопија.
Потрага Соње Жугић у оживљавању „одлучујућег тренутка“, као и непосредног бивања у свету/на терену, одиграва се у следу путописних репортажа који за своју основну тему имају изван-урбане призоре и удаљене пејзаже са само дискретно наговештним присуством човека. Скривена динамика њихових граничних пролаза и читавих мрежа историјски кључних, а данас ишчезлих културних простора или (не)препознатљивих цивилизацијских токова – очитава се кроз брижљиво фотографско кадрирање на опустошеним локалитетима блиских ратних сукоба или преговарачких зона, геостратешких демаркационих линија политичких подела и индустријског надзора њене недавне историје. Топографије приобалног Португала, Марока и Западне Сахаре су у циклусима под називом Граничник и Borderline (На граници), предмети наговештене суперструктуре виртуелних урбанистичких комплекса, чије присуство сада одржавају само криптовани тлоцрти тла и крхотине штрчећих граничних каменова. Циклус под називом Ритам бескраја, настао на подручију Блиског истока и пограничним областима Турске, Сирије и Ирана, очитава се кроз Из циклуса Ритам бескраја / From the cycle Rhythm of Infinity, 2011. непрекидне низове неидентификованих скупина сравњених објеката који говоре о виталној и обновљивој ергономији тла и обичајима њихових различитих заједница.
Циклус под називом Discontinuum (Дисконтинуитет) настао је на територији централног Вијетнама као својеврсна реплика документарних снимака брижљиво одржаваних аграрних култура Далеког Истока. Специфичним размештањем дубине плана кадра и употребом јутарњег светла, ритмоване нивелизације линија тршчаних мрежа изнад воде добијају на значају изолованих феномена, готово антропоморфних кретњи удружених у својеврсној кореографији гестова иницијалног отпора. Наставак овог циклуса је изложба приређена у Продајној галерији „Београд“ под називом Пулс, која приказује серију фотографија насталу на територији југоисточне обале Кине и локацију узгоја културе алги. И даље на прагу ове „алузивне миметичности“ вијетнамског Discontinuum-a, и Пулс кроз игру формалних елемената и готово цртачки графизам апстрактне композиције кадра, убедљивије говори о кретању и обичајима једне заједнице, него њен класични репортерски пандан фотографије са представама људске фигуре.
И када дубоко хуманистичка, фотографија је у раду Соње Жугић увек и потрага за трансцендентним, која се очитава кроз формалне аспекте класично кадрираних ракурса великих дубина планова и широке перспективе, формалног аскетизма, континуиране сиве гаме црно-беле фотографије исказане атмосферском перспективом и сфумато ефектима. Земља која у опусу уметнице заузима углавном две трећине кадра, у циклусу Пулс сада заузима његов квази-тоталитет. Фотографски фрејмови постали су равне површине папира и својеврсно поприште „цртачких синхроницитета“ њеног аутора. На површини одабраних кадрова готово калиграфски исликане вертикале и хоризонтале тршчаних низова, курзивних заплета и расплета, динамике светла и сенке – осликавају суштину источњачког холистичког погледа на свет, као и ауторкиног непосредног бивања „у“ и „са“ светом. Овај поглед описао је потрагу за јединством и међусобним односом између свих ствари и догађаја, њихову иманентну недељивост са космичким, као и са дубоко испреплетеним људским везама његовог урушеног човечанства.
Из циклуса / From the cycle
Discontinuum 2016.
Биографија
Жугић Соња
zugicsonja@gmail.com
Рођена је 1977. године у Београду. Дипломирала је на одсеку Филмска и ТВ камера Академије Уметности у Београду.
Докторирала је на одсеку за Сценски дизајн Интердисциплинарних последипломских студија Универзитета уметности у Београду.
Усавршавала дизајн светла на одсеку за Сценски дизајн Станфорд Универзитета у Америци.
Самосталне изложбе:
2016. Галерија ДОБ – Discontinuum
2015. Бартселона концепт – Net
2014. Галерији Сулуј – Borderline
2014. Мала галерија Улупудса – Граничник
2012. Галерија Озон – изложба фотографија Битеф плесне компаније
2011. Галерија Прогрес – Ритам бескраја
2009. Галерија Сингидунум – Унутрашњи пејзажи
2008. Галерија Стара капетанија – Inconstance
У оквиру групних уметничких пројеката наступа од 2004. године излажући, између осталог, у Риму у галерији Roma Auditorium, у Прагу на Прашком квадријеналу, на Бијеналу проширених медија у галерији Озон у Београду
Награде:
2015. Плакета Мајске изложбе УЛУПУДС-а
2014. Годишња награда УЛУПУДС-а
2014. ФИАП златна плакета на Интернационалном тријеналу
фотографије у позоришној уметности на Стеријином позорју
2012. Специјална награда Мајске изложбе УЛУПУДС-а
Самостални је уметник и члан УЛУПУДС-а, секције уметничка фотографија од 2008.