05-Momak sa šeširom

Нова колекција за звање Кандидат мајстор фотографије ФСС

Иштван Вираг, КМФ ФСС ►►►

колекција је добила једногласну позитивну оцену Уметничког савета ФСС