FSSs

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ

П  Р  И  Ј  А  В  А

ЗА УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ

у Параћину од 19. – 21. маја 2017.

Због планирања броја гостију неопходно је потврдити присуство за време Фестивала фотографије Србије на заједничким вечерама и излету, попунити и оставити жељени одговор – да или не, други одговор обрисати.

Име и презиме:

Фото клуб и град:

Заједничка вечера (петак 19. мај  – цена 500,00 дин.):                 Да        Не

Заједничка вечера (субота 20. мај – цена 800,00 дин.):                Да        Не

Излет и заједнички ручак (недеља 21. мај – ручак бесплатан)   Да        Не

Преузми пријаву ►►►

Пријаве слати на е-mail: maya1407@gmail.com најкасније до уторка 16. маја 2017. године