IV pregled protfolija

„Camera lucida“ –  PREGLED PORTFOLIA  IV

Pozivamo sve zainteresovane fotografe da učestvuju na četvrtom   „Pregledu portfolia“  koji će biti održan dana 23.03.2017.godine, u prostorijama “Centra za kuluturu Vlada Divljan” (ranije Ustanove kultura Palilula) ulica Mitropolita Petra br.8, Beograd, sa početkom u 19,30h.

„Pregled portfolia“ („Portfolio review“)  je javni program u okviru kojeg će biti projektovane fotografije iz portfolia prijavljenih i odabranih autora (do 20 fotografija), a komentar daju renomirani fotografi, članovi umetničkog saveta FSS i predavači fotografije na visokim umetničkim školama. Na taj način  zainteresovani fotografi dobijaju stručno mišljenje o pokazanim radovima i savete i smernice za dalji rad, a prisutna publika širiti i unapredjuje svoje znanje iz različitih oblasti fotografije.
Na IV pregledu, fotografije će pregledati i sa autorima razgovarati Miroslav Predojević , majstor fotografije FSS i Aleksandar Kelić predavač fotografije na Fakutetu primenjenih umetnosti u Beogradu, majstor fotgrafije FSS.    
Pravo učešća imaju svi zainteresovani, a organizator zadržava pravo izbora odredjenih autora.  Autori koji ne budu mogli da učestvuju na ovom biće pozvani da učestvuju na nekom od narednih „Pregleda portfolija“.

PROGRAM JE BESPLATAN .

Fotografije i prijavu treba dostaviti najkasnije do 20.03.2016.godine, u elektronskom obliku na e-mail: pregledportfolia@gmail.com. Fotografije treba da budu u jpg formatu, maksimalno 300 dpi i ne veće od 1024 pix. po dužoj strani. Prijava treba da sadrži : Ime i prezime autora, godinu rodjenja,kontakt telefon, podatak da li je autor član FSS i ukoliko jeste broj članske karte, spisak fotografija sa nazivima.

Slanjem prijave autor potvrdjuje da je saglasan sa uslovima objavljenim u ovom pozivu.