IZLOZBA U BEOGRADU_Raus14

Panel diskusija “Priprema, pozor – RAT”

razgovor o ratnoj fotografiji, povodom izložbe Lekcije iz ’91.

U organizaciji Foto saveza Srbije i Muzeja istorije Jugoslavije

Datum i vreme: utorak, 7. mart u 18.00 sati

Mesto: Muzej istorije Jugoslavije, objekat Muzej 25. maj, Botićeva 6, Beograd

Učesnici na panelu:

Ivan Manojlović (moderator)

Imre Szabo (jedan od autora fotografija)

Saša Kralj (jedan od autora fotografija)

Srđan Ilić (jedan od autora fotografija)

Željko Sinobad (jedan od autora fotografija)

Teme:

–          Fotografski angažman u ratu (motivi fotografa da beleže ratna dešavanja; kako izgleda angažman za domaće a kako za strane medijske kuće)

–          Fotograf i objekat (kakav su pristup ratu i zbivanjima imali domaći, a kakav strani fotografi; kako se dolazilo do informacija; da li su fotografi imali pomoć pripadnika  vojih jedinica i da li su imali komunikaciju sa lokalnim stanovništvom)

–          Fotografija i mediji (cenzura, autocenzura i (zlo)upotrebe fotografija; da li su se fotografi suočavali sa zloupotrebama na sopstvenom primeru; da li su fotografi dobijali instrukcije od svojih urednika šta treba da se fotografiše; da li je bilo slučajeva manipulacije fotografijama pri njihovoj pripremi i štampi)

–          Ratna fotografija nakon 90tih (da li je i na koji način digitalna fotografija promenila praksu ratnog fotoreporterstva; kakvu ulogu imaju društvene mreže)

–          Ratna fotografija i etika (da li postoje fotografije koje nije trebalo snimiti i obrnuto- da li nešto nedostaje; odgovornost fotoreportera)

–          Ratna fotografija i edukacija (da li ratna fotografija može uticati na promenu svesti i da li kao takva može biti sredstvo u procesima pomirenja)

 

Sa otvaranja izlozbe Lekcije iz 91