Pregled Portoflia III najava

„Camera lucida“ – PREGLED PORTFOLIA III

Pozivamo sve zaineresovane fotografe da učestvuju na trećem „Pregledu portfolia“
koji će biti održan dana 26.01.2017.godine, u prostorijama "Centra za kuluturu Vlada
Divljan" (ranije Ustanove kultura Palilula) ulica Mitropolita Petra br.8, Beograd, sa
početkom u 19,30h.

„Pregled portfolia“ („Portfolio review“) je javni program u okviru kojeg će biti
projetkovane fotografije iz portfolia prijavljenih i odabranih autora (do 20 fotografija), a
komentar daju renomirani fotografi, članovi umetničkog saveta FSS i predavači
fotografije na visokim umetničkim školama. Na taj način zainteresovani fotografi
dobijaju stručno mišljenje o pokazanim radovima i savete i smernice za dalji rad, a
prisutna publika širiti i unapredjuje svoje znanje iz različitih oblasti fotografije.
Počevši od ovog pregleda fotografije će pregledati i sa autorima razgovarati dva
“portfolio readera”, pa će autori i publika biti u prilici da čuju istovremeno
mišljenja dva različita renomirana autora ili pedagoga. Na trećem pregledu
portfolija to će biti Milan Živković, glavni urednik magazina Refoto i Aleksandar
Kelić predavač fotografije na Fakutetu primenjenih umetnosti u Beogradu.
Pravo učešća imaju svi zainteresovani autori, a organizator zadržava pravo izbora
odredjenih autora. Autori koji ne budu mogli da učestvuju na ovom biće pozvani da
učestvuju na nekom od narednih „Pregleda portfolija“.

PROGRAM JE BESPLATAN .

Fotografije i prijavu treba dostaviti najkasnije do 22.02.2016.godine, u
elektronskom obliku na e-mail: pregledportfolia@gmail.com. Fotografije treba da
budu u jpg formatu, maksimalno 300 dpi i ne veće od 1024 pix. po dužoj strani.
Prijava treba da sadrži : Ime i prezime autora, godinu rodjenja,kontakt telefon,
podatak da li je autor član FSS i ukoliko jeste broj članske karte, spisak
fotografija sa nazivima.

Slanjem prijave autor potvrdjuje da je saglasan sa uslovima objavljenim u ovom pozivu.