Home / Slider / КОНКУРС ЗА међународно уметничко звање MFIAP
fiap

КОНКУРС ЗА међународно уметничко звање MFIAP

Фото савез Србије позива све своје заинтересоване чланове, који испуњавају услове за стицање FIAP звања MFIAP, да поднесу пријаву у ФСС најкасније до 12. јануара 2017. године.

Услови за стицање међународних FIAP звања, као и одговарајући XLS формулари, могу се преузети са сајта Савеза www.fotoss.org у рубрици FIAP / Документи, Правилници, Обрасци.

Након припреме, поступак за чланове ФСС је следећи:

На email адресу fiapzvanja@fotoss.org треба послати Фото савезу Србије, у прописаном року: 1. Попуњени XLS фајл и текст који описује колекцију; 2. Изабране радове у дигиталној форми; 3. Једну фотографију кандидата за FIAP чланску карту у дигиталној форми (JPG, 600х800 пиксела); 4. Доказ о уплати динарског износа од 19.000,00 динара на рачун ФСС број 205-63212-87, који покрива плаћање таксе FIAP-у и остале трошкове трансфера новца и колекција.

Колекцију фотографија на папиру послати препорученом поштом на адресу комесара за везу са FIAP-ом: Чедомир Биуковић Деканске баште 14/13 22000 Сремска Митровица

Додела додељених MFIAP звања обавиће се крајем маја 2015. године на Скупштини ФСС.

За Фото савез Србије

Чедомир Биуковић, комесар за везу са FIAP-ом fiap@fotoss.org