fiap

КОНКУРС ЗА међународно уметничко звање MFIAP

Фото савез Србије позива све своје заинтересоване чланове, који испуњавају услове за стицање FIAP звања MFIAP, да поднесу пријаву у ФСС најкасније до 12. јануара 2017. године.

Услови за стицање међународних FIAP звања, као и одговарајући XLS формулари, могу се преузети са сајта Савеза www.fotoss.org у рубрици FIAP / Документи, Правилници, Обрасци.

Након припреме, поступак за чланове ФСС је следећи:

На email адресу fiapzvanja@fotoss.org треба послати Фото савезу Србије, у прописаном року: 1. Попуњени XLS фајл и текст који описује колекцију; 2. Изабране радове у дигиталној форми; 3. Једну фотографију кандидата за FIAP чланску карту у дигиталној форми (JPG, 600х800 пиксела); 4. Доказ о уплати динарског износа од 19.000,00 динара на рачун ФСС број 205-63212-87, који покрива плаћање таксе FIAP-у и остале трошкове трансфера новца и колекција.

Колекцију фотографија на папиру послати препорученом поштом на адресу комесара за везу са FIAP-ом: Чедомир Биуковић Деканске баште 14/13 22000 Сремска Митровица

Додела додељених MFIAP звања обавиће се крајем маја 2015. године на Скупштини ФСС.

За Фото савез Србије

Чедомир Биуковић, комесар за везу са FIAP-ом fiap@fotoss.org