Home / Изложбе / Сви позиви 2017

Сви позиви 2017

Јануар Фебруар Март Април Мај Јуни
Јули Август Септембар Октобар Новембар Децембар

Јануар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
5. јануар 2017 PCA CIRCUIT 2017 Србија – Румунија – Македонија 2017/026-027-028 2016/75
Фебруар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
15. фебруар  circuit PORTRAIT 2017 Serbia Israel Austria Bulgaria  2017/132  2017/133 2017/134 2017/135 2017/008
28. фебруар  PHODAR BIENNIAL 2017 Бугарска  
Март
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
28. март  2nd EXHIBITION MYSTIC 2017  Србија  2017/116  2017/12  
30.март 15 тријенале Позориште у фотографској ументости Србија 2017/122 2017/17
30.март 1st International Exhibition of Photography PHOTO PERSPECTIVE 2017 Bosnia and Herzegovina  2017/115  
Април
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
15. април New York – Manhattan 2017 USA 2017/241  
7. април РЕПУБЛИЧКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ Србија 01/2017
20. април In Glory of Woman 2017  2nd International Triennal of Photography Belgrade Serbia  2017/088  2017/20  
Мај
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
10 мај GOOD LIGHT! 2017 Serbia 2017/171 2016/19
Јуни
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Јули
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе

Август
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе

 

Септембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Октобар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Новембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Децембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе

 

 

Архива

2011.
 
2012.
 
2013.
2014.
2015.
 
2016.